Sun Ten Tang-kuei and Evodia Combination Wen Jing Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Tang-kuei and Evodia Combination (830B)

Tang-kuei and Evodia Combination (830B)

$ 32.95 $ 38.00

Wen Jing Tang 100 capsules - 500 mg/each

Ingredients:

Ophiopogon root trber (mai men dong), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Dong quai root (dang gui), Evodia unripe fruit (wu zhu yu), Chinese peony root without bark (bai shao), Sichuan lovage rhizome (chuan xiong), Cassia twig (gui zhi), Donkey-hide gelatin (e jiao), Treepeony root bark (mu dan pi), Asiann ginseng root (ren shen), Ginger fresh rhizome (sheng jiang), Chinese licorice root & rhizome (gan cao).


Share this Product


More from this collection