Siler and Coix Combination - Qing Shang Fang Feng Tang Jai Yi Yi Ren – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Siler and Coix Combination (768B)

Siler and Coix Combination (768B)

$ 22.95 $ 26.95

Qing Shang Fang Feng Tang Jai Yi Yi Ren 100 capsules - 500 mg/each

Ingredients:

Fang-feng root (fang feng), Gardenia fruit (zhi zi), Mentha herb (bo he), Bitter orange fruit (zhi shi), Schizonepeta herb (jing jie), Coptis root (huang lian), Scute root (huang qin), Platycodon root (jie geng), Forsythia fruit (lian qiao), Fragrant Angelica (bai zhi), Cnidium root (chuan xiong), Coix seed (yi yi ren), Chinese licorice root (gan cao).


Share this Product


More from this collection