Sun Ten Minor Bupleurum Combination - Xiao Chai Hu Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Minor Bupleurum Combination (564)

Minor Bupleurum Combination (564)

$ 27.95 $ 31.95

Xiao Chai Hu Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Bupleurum root (chai hu), Asian ginseng root (ren shen), Pinellia rhizome (zhi ban xia), Chinese skullcap root (huang qin), Ginger fresh rhizome (sheng jiang), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Jujube fruit (da zao).


Share this Product


More from this collection