Sun Ten Ginseng and Astragalus Combination - Bu Zhong Yi Qi Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Ginseng and Astragalus Combination (340)

Ginseng and Astragalus Combination (340)

$ 24.95

Bu Zhong Yi Qi Tang 100 capsules - 500 mg/each

Ingredients:

Astragalus root (huang qi), Chinese licorice root & rhizome (zhi gan cao), Asian ginseng root (ren shen), Fresh ginger (sheng jiang), Bai-shu atractylodes rhizome (bai zhu), Tangerine dried rind of mature fruit (chen pi), Dong quai root (dang gui), Jujube fruit (da zao), Bupleurum root (chai hu), Chinese cimicifuga rhizome (sheng ma).


Share this Product


More from this collection