Sun Ten Gentiana Combination - Long Dan Xie Gan Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Gentiana Combination (336MB)

Gentiana Combination (336MB)

$ 24.95

Long Dan Xie Gan Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Radix angelicae sinensis (dang gui), Semen plantaginis (che qian zi), Radix rehnianniae (sheng di huang), Radix gentianae (long dan), Radix scutellariae (huang qin), Fructus gardeniae (shan zhi zi), Rhizoma alismatis (ze xie), Radix bupleuri (chai hu), Herba dianthi (qu mai), Radix glycyrrhizae (gan cao), Kochiae fructus (di fu zi), Cortex dictamni (bai xian pi), Radix sophorae flavescentis (ku shen).


Share this Product


More from this collection