Sun Ten Gardenia and Vitex Combination - Xi Gan Ming Mu Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Gardenia and Vitex Combination (328B)

Gardenia and Vitex Combination (328B)

$ 22.95

Xi Gan Ming Mu Tang 100 capsules - 500 mg/each

Ingredients:

Raw Rehmannia root (sheng di huang), White peony root (shao yao), Cnidium root (chuan xiong), Tang-kuei root (dang gui), Coptis root (huang lian), Gardenia fruit (zhi zi), Scute root (huang qin), Frosythia fruit (lian qiao), Notopterygium root (giang huo), Fang-feng root (fang feng), Platycodon root (jie geng), Schizonepeta herb (jing jie), Mentha herb (bo he), Cassia seed (jue ming zi), Tribulus fruit (ji li), Gypsum (shi gao), Vitex fruit (man jing zi), Chrysanthemum flower (ju hua), Chinese licorice root (gan cao).


Share this Product


More from this collection