Sun Ten Cinnamon and Persica Combination Zhe Chong Yin – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Cinnamon and Persica Combination (236B)

Cinnamon and Persica Combination (236B)

$ 24.95

Zhe Chong Yin 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Cnidium root (chuan xiong), Peach kernel (tao ren), Moutan bark (mu dan pi) , Cinnamon twig (gui zhi), Cyathulae root (chuan niu xi), Corydalis root (yan hu suo), Carthamus flower (hong hua).


Share this Product


More from this collection