Sun Ten Chin-chiu and Corydalis Combination Shu Jing Huo Xue Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Chin-chiu and Corydalis Combination (244B)

Chin-chiu and Corydalis Combination (244B)

$ 23.95

Shu Jing Huo Xue Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Tang-kuei root (dang gui), White peony root (bai shao), Corydalis root (yan hu suo), Chin-chiu (qin jiao), Cnidium root (chuan xiong), Raw rehmannia root (sheng di huang), Peach kernel (tao ren), Hoelen fungus (fu ling), Atractylodes root (cang zhu), Citrus peel (chen pi), Notopterygium root (qiang huo), Fragrant angelica (bai zhi), Scabrous gentiana root (long dan), Fang feng root (fang feng), Achyranthes root (niu xi), Ginger root, Chinese licorice root (gan cao).


Share this Product


More from this collection