Chiang-huo Combination (200B) – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Chiang-huo Combination (200B)

Chiang-huo Combination (200B)

$ 20.95

Jiu Wei Qiang Huo Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients: Notopterygium root (qiang huo), Fang feng root (fang feng), Southern tsangshu root (cang zhu), Fragrant Angelica (bai zhi), Cnidium root (chuan xiong), Ligusticum root (gao ben), Raw rehmannia root (sheng di huang), Ginger root (sheng jiang), Scute root (huang qin), Allium bulb (cong bai), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao).


Share this Product


More from this collection