Sun Ten Chiang-huo and Carthamus Formula (240B) – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Chiang-huo and Carthamus Formula (240B)

Chiang-huo and Carthamus Formula (240B)

$ 21.95

Shu Jin Li An San 100 capsules - 500mg/each

Ingredients: Fang-feng root (fang feng), Notopterygium root (qiang huo), Japanese arisaema root (tian nan xing), Atractylodes root (bai zhu), Pubescent Angelica root (du huo), Hoelen fungus (fu ling), Southern Tsangshu root (cang zhu), Fragrant Angelica (bai zhi), Coix (yi-yi-ren), Chin-chiu (qin jiao), Scute root (huang qin), Scabrous gentiana root (long dan), Forsythia fruit (lian qiao), Pinellia root (ban xia), Bamboo shavings (zhu ru), Citrus peel (chen pi), Peach kernel (tao ren), Raw rehmannia root (sheng di huang), Carthamus flower (hong hua), Prepared aconitum tuber root (fu zi), Achyranthes root (niu xi), Cnidium root (chuan xiong), Chaenomeles fruit (mu gua), Chinese licorice root (gan cao).


Share this Product


More from this collection