Belamcanda & Siler Combination - Jing Fei San – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Belamcanda & Siler Combination (671B)

Belamcanda & Siler Combination (671B)

$ 29.95 $ 33.50

Jing Fei San 100 caps - 500mg/each

Ingredients:

Gypsum (shi gao), Bupleurum (chai hu), Poria (fu ling), Discorea (shan yao), Schizonepeta (jing jie), Siler (fang feng), Pogostemon (guang huo xiang), Apricot Seed (ku xing ren), Cinnamon Twigs (gui zhi), Alisma (ze xie), Polyporus (zhu ling), White Atractylodes (bai zhu), Pinellia (jiang ban xia), Fresh Ginger (sheng jiang), Aster (zi wan), Eriobotrya (pi pa ye), Belamcanda (she gan), Notopterygium (qiang huo), Scute (huang qin), Aurantium (zhi shi), Citrus Peel (chen pi), Baked Licorice (zi gan cao).


Share this Product


More from this collection