Sun Ten Arctium Combination Qing Yan Li Ge Tang – Chineseherbs.net icon
High Quality Chinese, Ayurvedic, and Western Herbs
Cart 0
Arctium Combination (128B)

Arctium Combination (128B)

$ 20.95

Qing Yan Li Ge Tang 100 capsules - 500mg/each

Ingredients:

Coptis root (huang lian), Scute root (huang qin), Scrophularia root (xuan shen), Gardenia fruit (zhi zi), Arctium fruit (niu bang zi), Chinese rhubarb root (da huang), Mirabilitum (mang xiao), Forsythia fruit (lian qiao), Schizonepeta herb (jing jie), Mentha herb (bo he), Japanese honeysuckle flower (jin yin hua), Fang-feng root (fang feng), Platycodon root (jie geng), Chinese licorice root (gan cao).


Share this Product


More from this collection